Nieuwe registratie Registratie wijzigen
Taal / Language: Nederlands | English

Nieuwe registratie
Nog nooit ingeschreven aan de Hogeschool Gent?
Kies het juiste academiejaar, een opleiding en vul je gegevens in onder 'Nieuwe registratie'.
Wens je je te registreren voor één of meerdere toelatingsproeven voor de School of Arts? Kies dan eerst academiejaar 2018-2019.

Wijzigen registratie
Je registratie aanpassen?
Log in onder 'Registratie wijzigen' met je e-mailadres en eerder gekozen wachtwoord.

BACHELOR en MASTER
Je hebt een bachelordiploma op zak na een opleiding van 180 studiepunten, omgerekend is dat drie jaar voltijds studeren (uitz.: 240 studiepunten voor de vierjarige opleiding Bachelor in de Verpleegkunde). Een bacheloropleiding kan professioneel of academisch gericht zijn.

Professionele bachelor: kies je voor een opleiding tot professionele bachelor, dan word je rechtstreeks voorbereid op een job. De opleiding is meer professioneel gericht. Dat houdt echter niet in dat je niet verder kan studeren eens je het diploma professionele bachelor hebt behaald. Via verschillende schakelprogramma's staat niets het behalen van een masterdiploma in de weg.

Academische bachelor kan je aan de faculteit School of Arts KASK - Koninklijk Conservatorium van onze hogeschool kiezen. Zoals de naam het zegt is deze opleiding eerder academisch van aard en hoewel een academische bachelor een volwaardig einddiploma is, studeer je het toch met de bedoeling ook een masterdiploma te halen. Zo'n academische bachelor geeft je rechtstreeks toegang tot een masteropleiding die erbij aansluit. Via voorbereidingsprogramma's kan je ook overstappen naar masteropleidingen die niet rechtstreeks bij je bacheloropleiding aansluiten.

Een master is een vervolgopleiding met een omvang van ten minste 60 studiepunten, op zijn minst één jaar voltijds studeren dus. Masters kunnen alleen door universiteiten of door hogescholen in samenwerking met een universiteit worden aangeboden.

Bachelor-na-bacheloropleidingen en master-na-masteropleidingen zijn voortgezette opleidingen. Als student moet je dus al een bacheloropleiding hebben afgerond om een bachelor-na-bacheloropleiding te volgen of een masteropleiding hebben afgerond om een master-na-masteropleiding te volgen. De opleidingen hebben elk een omvang van minstens 60 studiepunten.

De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar. Dit pedagogisch diploma is een voorwaarde om les te geven (i.e. vaste benoeming in het onderwijs). Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je bachelor- of masteropleiding.

Postgraduaten en na- en bijscholingen: De Hogeschool Gent biedt ook opleidingen aan die kunnen afgesloten worden met een postgraduaatgetuigschrift en na- en bijscholingen in het kader van de permanente vorming.Een postgraduaatgetuigschrift wordt uitgereikt na een opleidingstraject van ten minste 20 studiepunten besteed aan onderwijs- en studieactiviteiten. Deze opleidingstrajecten beogen de verbreding en/of de verdieping van de competenties verworven na een bachelors- of mastersopleiding en dit in het kader van een verdere professionele vorming.